prechtl - rehabilitacja poziomka

Przejdź do treści
Prechtl

Co to jest?
Diagnostyka Prechtl’a - Ocena Globalnych Wzorców Ruchowych u Niemowląt, czyli ocena spontanicznego zachowania noworodka, a w późniejszym okresie niemowlaka. Jest to narzędzie diagnostyczne jedno z najważniejszych stosowanych nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Diagnozy dokonują zarówno lekarze jak i fizjoterapeuci.
Wczesna obserwacja i ocena ruchów dziecka zaproponowana przez prof. Prechtl’a jest jedną z najdokładniejszych metod wykrywających nieprawidłowości w rozwoju dziecka.
Zalety
Nieinwazyjność – diagnoza może być dokonana na podstawie filmu video.
Skuteczność ok 98%.
Wczesne wykrycie bądź wykluczenie uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego. Pierwsze nagrania wykonujemy około tydzień po urodzeniu, a cały proces diagnostyczny jest zakończony w około 55tyg Hbd.
Nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt, video można nagrać w warunkach domowych zwykłą kamerą, bądź telefonem.
Jeżeli zostanie stwierdzone, że dziecko nie rozwija się zgodnie z ogólnie przyjętą „normą”, wtedy zalecamy wprowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych u wykwalifikowanych terapeutów w miejscu zamieszkania.
Dlaczego badamy dziecko?
Wcześniejsze wykrycie ewentualnych zaburzeń, daje możliwość podjęcia odpowiednich działań terapeutycznych. Wczesne wprowadzenie terapii neurorozwojowej daje zdecydowanie większe szanse na wyeliminowanie lub zmniejszenie deficytów rozwojowych. Badania wykazują, że plastyczność mózgu jest zdecydowanie większa w okresie niemowlęcym, niż w późniejszym okresie życia. Im wcześniej takie dziecko trafi na terapię, tym komfort i jakość jego życia w przyszłości będzie lepsza.
Dl przyszłości będzie l
Ocena globalnych wzorców ruchowych według PRECHTL’A
Ruchy globalne
Ruchy globalne stanowią część repertuaru ruchów spontanicznych i są obecne od okresu płodowego do końca szóstego miesiąca życia dziecka. Ruchy globalne są złożone, występują często i trwają dostatecznie długo by możliwa była ich staranna obserwacja. Obejmują całe ciało w zróżnicowanej sekwencji ruchów ramion, nóg o tułowia.
W zależności od wieku występują określone wzorce ruchowe :
1. Ruchy wijące (analiza ruchów dziecka do 2 miesięcy)
W okresie terminu porodu i kolejnych dwóch miesięcy globalne wzorce ruchowe określane są mianem ruchów wijących. Ruchy te mają zazwyczaj kształt eliptyczny, ten składnik powoduje wrażenia wicia się. Mają one małą lub średnią amplitudę oraz małą lub średnia prędkość.
Zaburzenia w obrębie tych ruchów może powodować wystąpienie:
a) Ubogi repertuar
b) Ruchy globalne kurczowo- zsynchronizowane
c) Ruchy globalne o charakterze chaotycznym

2. Ruchy drobnookrężne
W wieku sześciu – dziewięciu tygodni po urodzeniu charakter globalnych wzorców ruchowych zdrowego noworodka zmienia się z wijących na drobnookrężne. Ruchy drobnookreżne to okrężne ruchy o niewielkiej amplitudzie i średniej prędkości oraz zmiennym przyśpieszeniu we wszystkich kierunkach w obrębie szyi, tułowia i konczyn
Zaburzenia w obrębie tych ruchów może powodować wystąpienie:
a) Nieprawidłowe ruchy drobnookrężne
b) Nieobecność ruchów drobnookrężnych
CENTRUM USPRAWNIANIA PSYCHORUCHOWEGO
„POZIOMKA” Piotr Łyjak
tel. 663-355-780
tel. 604-223-874 (po 19.00)
Wróć do spisu treści