ndt_dorosli - rehabilitacja poziomka

Przejdź do treści
NDT-BOBATH DLA DOROSŁYCH

Metoda wyjściowa nad która pracowali B. i K. Bobath, z niej rozwinął się system terapii od najwcześniejszych miesięcy życia.
Pracowali oni z dorosłymi i stworzyli model interakcji z pacjentami po udarach oraz innych zaburzeniach na tle neurologicznym. Metoda stanowi kompleksowe podejście do pacjenta. Ułatwia również spojrzenie globalne na problem, z jakim przyszedł do nas klient. Oparta na dowodach naukowych, doświadczeniu i obserwacji poczynionych w trakcie procesu usprawniania staje się jest jedną z najbardziej szanowanych koncepcji pracy z pacjentem.

Dążenie do pełnej sprawności funkcjonalnej, na jaką pozwala dana dysfunkcja, jest głównym celem terapii do której zmierzamy.
Według mojej opinii z pewnością można zastosować daną metodę w jednostkach chorobowych:
• Udary mózgu
• Urazy mózgowo-czaszkowe
• Stwardnienie rozsiane
• Polineuropatie
CENTRUM USPRAWNIANIA PSYCHORUCHOWEGO
„POZIOMKA” Piotr Łyjak
tel. 663-355-780
tel. 604-223-874 (po 19.00)
Wróć do spisu treści